Przemysłowa kurtyna paskowa z PCV


Kurtyna paskowa z PCV jest świetną izolacją termiczną, ograniczając przepływ powietrza przez drzwi i bramy na halach produkcyjnych. Jednocześnie redukuje dźwięki, stanowi barierę przed hałasem, kurzem czy pyłem. Dzięki swojej transparentności i elastyczności kurtyny z PCV znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie przemysłu. Właściwie dobrany zakres temperaturowy oraz typ pasów, pozwoli na ich optymalne dopasowanie do warunków środowiskowych. Folia PCV ma właściwości termoplastyczne, dlatego w wysokich temperaturach jest bardzo miękka, natomiast w niskich staje się sztywna. Potrafi zmieniać swoje atrybuty fizykochemiczne. Kurtyny PCV. Podczas produkcji folii PCV dodawane są plastyfikatory, które decydują o transparentności, kolorze, plastyczności czy zakresie temperatury, w jakiej może być stosowana. Kurtyny przemysłowe z PCV eliminują przeciągi, stanową barierę przed hałasem i kurzem, są energooszczędne oraz odporne na warunku atmosferyczne. Koszty ich zakupu są niskie, a czas realizacji i montaż stosunkowo łatwe.

Polecane: Ślusarz Trójmiasto.